Svatava N.

Žena / 69 let / běloška

Zkušenosti

Aktuálně působení v amatérském divadelním souboru; komparz ve 3 filmech a 2 reklamách.