Svatava N.

Žena / 70 let / běloška

Zkušenosti

Aktuálně působení v amatérském divadelním souboru; komparz ve 3 filmech a 2 reklamách.